Op de geheel nieuwe website van het landelijk COM
(Contact Oud- en actief dienende Mariniers).

De vereniging is voor iedereen die dient of gediend heeft bij het Korps Mariniers toegankelijk. Daarbij is de (eind)rang of stand niet relevant voor het lidmaatschap.

 COM-Overijssel is als zelfstandige vereniging, met een eigen bestuur en daarbij behorende bevoegdheden, onderdeel van de landelijke vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers.

Personen die niet gediend hebben bij het Korps Mariniers maar die met het COM sympathiseren, kunnen zich als donateur van COM-Overijssel aanmelden!

De jaarcontributie voor landelijke vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers bedraagt minimaal € 27,50. De periodiek van COM-Landelijk genaamd “Houwe Zo”, verschijnt 5x per jaar.

Lid worden van COM-Nederland kan via de link:
https://contactoudmariniers.com/lid-worden/