Nieuws

            Ledenvergadering COM Overijssel           d.d. 22 maart 2019.

Plaats:            Hermantap Enschede

 IJstraat 4     7523 HK                 Enschede                     tel: 053-5455037      Aanvang:         20.00 uur

 

            Agenda:

Opening en mededelingen.

Vaststellen agenda.

Ingekomen en uitgaande stukken.

Notulen vorige vergadering.

Jaarverslag.

Jaarverslag van de Penningmeester.                                                            

                                                           Financieel verslag.

                                                          Lief en Leed.

                                                           Begroting 2019.

 Verslag kascommissie.  

Pauze

Kiezen reserve lid kascommissie.

Bestuursleden

Schepers aftredend en herkiesbaar

Raad van Afgevaardigden.

Onderscheidingen.     

Eventueel nagekomen agenda punt.

Voorstel volgende ledenvergadering op 20 maart 2020.

Rondvraag en sluiting.

Vragen voor de rondvraag dienen uiterlijk tijdens de pauze van de

Vergadering bij de worden ingediend.

 

 

 

 

20 febr. Oploopavond:                                                                   Aanv. 20.00 uur

 Hermantap   te Enschede IJstraat 7523 HK 4                                           

Organisatie leden

8 mrt.     Halfjaarlijkse vergadering Lief en Leed

Molle van Buursink Stationsstraat 33 Markelo                                Aanv. 19.30 uur

20- mrt  Oploopavond:                                                                    Aanv. 20.00 uur

Hermantap   te Enschede IJstraat 7523 HK 4    ( Oud Hollandse spelen )                                                                                 

22 mrt  Algemene ledenvergadering COM Overijssel :

Hermantap   te Enschede IJstraat 7523 HK 4                             Aanv. 20.00  uur

4 april     Aanvang Jeu de boules tot en met                              Aanv. 19.00 uur

eind september elke donderdag bij HKC

( Hengelos Kloot schiet Club) Topweg 29 Hengelo

Voor info Jan Hendrikse 06-13040155

17-apr. Oploopavond:

Hermantap te Enschede IJstraat 7523 HK 4

( avond organisatie door leden)                                                  Aanv. 20.00 uur

 4-mei     Herdenkingen en kranslegging

(‘s morgens) in Holten        ‘s avonds Markelo,

Rijssen via ( groep Rijssen), Deventer via (groep Deventer)

Hardenberg (groep Hardenberg)

Info via Jan Hendrikse.

15 mei Oploopavond:

Hermantap   te Enschede IJstraat 7523 HK 4     (bingo)           Aanv. 20.00 uur

15 juni Reunie omgeven met sport en spel (v.h.Sportdag) in Doorn.

Geef u weer z.s.m. op, na het succes van afgelopen jaren.

Een team junioren en senioren op geven voor 1 april 2019.

Opgave bij Harry Schepers 06-34736191,

of bij Michel Trienen 06-83801313,     m.trienen@home.nl

19 juni  Oploopavond

Hermantap Enschede IJstraat 7523 HK 4   Aanv. 20.00 uur

(Organisatie leden)

De agenda van de site werkt nog niet,  of ik weet nog niet hoe ik dit kan veranderen.

Voor nadere info, kijk ook op de site van Overijssel.

                         www.comoverijssel.com

 

Agenda Ledenvergadering d.d. 22 maart 2019

Contact Oud- en actief dienende Mariniers Overijssel

 Plaats : Hermantap Enschede

IJstraat 4 7523 HK Enschede tel: 053-5455037

Aanvang: 20.00 uur

Agenda :

Opening en mededelingen.

 

 1.                Vaststellen agenda.
 2.                Ingekomen en uitgaande stukken.
 3.                Notulen vorige vergadering.
 4.               Jaarverslag.
 5.               Jaarverslag van de Penningmeester. Financieel verslag toelichting. Begroting 2019.
 6.               Verslag kascommissie.                 Pauze
 7.               Kiezen reserve lid kascommissie.
 8.               Bestuursleden. Schepers aftredend en herkiesbaar.  (Gevraagd : aanvul, in bestuur  2e penningm.)
 9.               Raad van Afgevaardigden.   Kiezen reserve lid Raad van Afgevaardigden.
 10.               Onderscheidingen.
 11.               Eventueel nagekomen agenda punt.
 12.               Voorstel volgende ledenvergadering op 20 maart 2020
 13.               Rondvraag en sluiting. Vragen voor de rondvraag dienen uiterlijk tijdens de pauze van de vragen voor
 14. de rondvraag dienen uiterlijk tijdens de pauze van de vergadering bij de secretaris worden ingediend.
21 november 2018

Welkomswoord.

Hallo leden van Overijssel,
Ik wil jullie op dit moment welkom heten op de nieuwe site van het landelijk COM (Contact Oud en actief dienende Mariniers).
Onze informatie ging veel via onze eigen site en ons orgaan “Doorgaan”, helaas is de laatste Doorgaan gesponsord en gedrukt door Thales.
We zullen dan ook in de toekomst meer gebruik gaan maken van de landelijke site, om u te informeren.
Als bestuur weten we nog niet of we op een andere manier een boekje of nieuwsbrief gaan maken voor de ouderen die geen toegang hebben tot internet.
Ook voor mij zal het even wennen zijn met het vullen van deze site. Het kan dan ook wel voorkomen dat iets niet op de goede plaats staat, of dat er een artikel dubbel in staat, bij voorbaat mijn excuus daarvoor.

Bestuur Overijssel,
Webmaster voor Overijssel,
Harry B