Sobats,

Het bestuur van het C.O.M. Overijssel wenst  alle leden, donateurs en sponsoren een hele fijne

en aangename feestdagen.  Blijf gezond en we hopen U weer te mogen begroeten

In het nieuwe jaar van 2024.