Kunt U alvast noteren in Uw agenda:

Week 1         6 Januari                  Nieuwjaarsreceptie

Week 3         18 Januari                Oploopavond

Week 7         15 Februari             Oploopavond

Week 8         21 Februari             1967    Lustrum COM 57 jaar

Week 12       21 Maart                  Algemene Leden Vergadering. Aanvang 19:30

Week 16       18 April                    Oploopavond

Week 20       16 Mei                      Oploopavond

Week 25       20 Juni                      Oploopavond

Week 29       18 Juli                       Oploopavond

Week 33       15 Augustus             Oploopavond

Week 38       19 September        Oploopavond

Week 39       28 September        Klootschietdag

Week 42       17 Oktober             Oploopavond

Week 47       21 November         Oploopavond

Week 51       19 December          Oploopavond

Week 51       21 December          Korpsdag

Dit zijn de oploopavonden die zullen vanaf nu plaats vinden in het Hengelose Klootschiet Vereniging aan de Topweg 29  7559 PG Hengelo  Aanvang 20:00 uur